Контакт телефон: +389 (2) 3176 920
Бесплатна достава низ цела Македонија
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1029
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1030
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1031
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1035
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1032
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1036
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1037
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер (ТПЕ)
  Висина: 32 мм.
  Дијаметар: 42 мм.
  Тежина: 17 гр.
 • Шифра на производ: 1039
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  167,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер
  Големина: 15 mm (висина) 65 / 53mm (дијаметар макс.)
  Тежина: 20 гр
 • Шифра на производ: 1044
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  309,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер
  Големина: 15 mm (висина) 65 / 53mm (дијаметар макс.)
  Тежина: 20 гр
 • Шифра на производ: 1046
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  309,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер
  Големина: 15 mm (висина) 65/53mm (дијаметар макс.)
  Тежина: 20 гр
 • Шифра на производ: 1047
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  309,00 MKD
 • Материјал: Термопластичен еластомер
  Големина: 15 mm (висина) 65/53mm (дијаметар макс.)
  Тежина: 20 гр
 • Шифра на производ: 1049
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  309,00 MKD