Контакт телефон: +389 (2) 3176 920
Бесплатна достава низ цела Македонија
 • Компактен и ефикасен прочистувач на воздух
  Wi-FI овозможено за мали простории
 • Големина на соба: до 26 m2
 • Шифра на производ: 200012
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  23.250,00 MKD
 • Компактен и ефикасен прочистувач на воздух
  Wi-FI овозможено за мали простории
 • Големина на соба: до 26 m2
 • Шифра на производ: 200013
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  24.400,00 MKD
 • Интегрирани сензори за квалитет на воздухот
  Wi-Fi овозможено
 • Големина на соба: до 26 m2
 • Шифра на производ: 200034
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  29.100,00 MKD
 • Интегрирани сензори за квалитет на воздухот
  Wi-Fi овозможено
 • Големина на соба: до 26 m2
 • Шифра на производ: 200035
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  30.250,00 MKD
 • Најдобар на тест
  Тивок и енергетски ефикасен
 • Големина на соба: до 40 m2
 • Шифра на производ: 200017
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  31.750,00 MKD
 • Најдобар на тест
  Тивок и енергетски ефикасен
 • Големина на соба: до 40 m2
 • Шифра на производ: 200018
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  34.900,00 MKD
 • Wi-Fi овозможено
  Интегрирани сензори за квалитет на воздухот
 • Големина на соба: до 40 m2
 • Шифра на производ: 200039
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  37.600,00 MKD
 • Wi-Fi овозможено
  Интегрирани сензори за квалитет на воздухот
 • Големина на соба: до 40 m2
 • Шифра на производ: 200040
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  40.700,00 MKD
 • Дизајнирано за големи простори за живеење
  Wi-Fi овозможено
 • Големина на соба: до 72 m2
 • Шифра на производ: 200027
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  46.550,00 MKD
 • Дизајнирано за големи простори за живеење
  Wi-Fi овозможено
 • Големина на соба: до 72 m2
 • Шифра на производ: 200028
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  50.000,00 MKD
 • Wi-Fi овозможено
  Дизајнирано за големи простори за живеење
 • Големина на соба: до 72 m2
 • Шифра на производ: 200049
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  52.350,00 MKD
 • Wi-Fi овозможено
  Дизајнирано за големи простори за живеење
 • Големина на соба: до 72 m2
 • Шифра на производ: 200050
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  55.900,00 MKD